Upcoming Events

Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 May 2019 Jun 2019 Jul 2019 Aug 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dec 2019
DateEventTime
02/12/18
Sunday
Sri Satya Narayana pooja (Group). 10:00 AM-12:00 PM
03/12/18
Monday
krishna Ekadasi / Karthigai 3rd Somavaram, Sri Rudhara Homam & Abishegam 06:00 PM-08:00 PM
04/12/18 -05/12/18
Tuesday -Wednesday
KRISHNA PRADOSHAM. 12:00 AM-11:00 PM
06/12/18
Thursday
Amavasai 12:00 AM-11:00 PM
08/12/18
Saturday
Moolam Nachitram/Sri Viswaroopa Anjaneyar Abisegam 05:00 PM-08:00 PM
09/12/18
Sunday
Sri Arupadai Murugan Homam&Abisegam 10:00 AM-12:00 PM
10/12/18
Monday
Shukla Chathurthi/Karthigai 4th Somavaram 12:00 AM-11:00 PM
12/12/18
Wednesday
Thiruvonam Nachathiram 12:00 AM-11:00 PM
16/12/18
Sunday
Dhanur Maatha Pooja Begings/Sri Gayathri Homam&Abisegam 10:00 AM-12:00 PM
18/12/18
Tuesday
Sri Vaikunta Ekadasi 12:00 AM-11:00 PM
20/12/18
Thursday
Shukla Pradosham/Karthigai Nachathiram 12:00 AM-11:00 PM
22/12/18
Saturday
Pournami Sathyanarayana Pooja (Group) 06:00 PM-08:00 PM
23/12/18
Sunday
Aarudra Darsanam 08:00 AM-11:00 PM
25/12/18
Tuesday
Sankatahara Chathurthi 12:00 AM-11:00 PM
28/12/18
Friday
Sri Lakshmi Narayanar Maa Kaappu 03:00 PM-11:00 PM
29/12/18
Saturday
Sri LakshmiNarayanar Santhana Kaappu 06:00 PM-11:00 PM
30/12/18
Sunday
Sri VishnuSahasranama& Sri Sukta Homam/Thiruppavai 12:00 AM-11:00 PM